LIVSSTILSCOACHING


för ett hälsosammare liv

LEVNADSVANOR


Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i befolkningen. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet utgör viktiga riskfaktorer för många av vår tids stora folksjukdomar, som till exempel hjärt-kärlsjukdom, cancer eller typ 2-diabetes. Tillsammans bidrar dessa levnadsvanor till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige.


—Socialstyrelsen

FETMA


Mer än en miljon vuxna har idag fetma. Andelen har ökat från 11 procent till 16 procent mellan 2004 och 2022.


Folkhälsomyndigheten

SJUKDOM


Enligt WHO kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2– diabetes.


Angereds Närsjukhus

GÖR EN FÖRÄNDRING


för din hälsa

Livsstilscoachingen innefattar:

Träningsupplägg

Träningsprogram anpassat efter ditt behov och dina önskningar.

Stöd och motivation

Stöd, motivation och pepp genom hela processen.

1000kr/mån

(ingen bindningstid)

Kostråd

Rådgivning kring kost, och hur du kan tänka för att nå en sund kosthållning.  

hälsosammare.


Hälsosammare är ett företag som skapades för att ta vid - när vården inte räcker till. Företaget är skapat av mig, Wilma - till DIG!


Jag har under min tid som sjuksköterska upplevt otillräcklighet när det kommer till att hjälpa patienter hantera sina livsstilsrelaterade sjukdomar. Inom vården finns möjligheten till god medicinering, MEN när det kommer till förebyggande arbete, samt hantering av din livsstil, har vården ofta inte möjlighet att hjälpa till.

Jag vill därför hjälpa dig, med det vården inte har möjlighet till - en livsstilsförändring. 

Företagets filosofi utgår ifrån tre P:n:

Personligt, Proffesionellt & Praktiskt. 


Personligt: målet är att DU ska få känna dig sedd och hörd. Detta är din resa,  där du bestämmer.


Proffesionellt: målet är att allt från verksamhet till kommunikation, ska ske på ett seriöst och professionellt sätt. Så att DU kan känna dig trygg hela vägen.


Praktiskt: det ska vara smidigt. Jag anpassar, hittar lösningar och är flexibel, för att hjälpa DIG på det sättet som passar bäst.

Kompetens:

Leg. Sjuksköterska

Lic. Personlig Tränare

Lic. Kostrådgivare

Lic. Gruppträningsinstruktör

Dip. Wellnesscoach

Dip. WeightTrainer coach


Jag har alltid älskat att hjälpa andra, och nu vill jag även hjälpa DIG!


Mitt intresse för sjuk- och friskvård är stort, och jag brinner för en god och hållbar hälsa.


Mitt mål är att du ska få känna dig frisk och stark, livet ut!

unsplash